Logga in här.
Inte registrerad? Klicka här.

Fel användarnamn eller lösenord!

Registrera dig

INTEGRITETSPOLICY

Information om Paperbox behandling av dina personuppgifter

Paperbox värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.
 

Vad är en personuppgift?

All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift, t.ex. en enskild företagares organisationsnummer är detsamma som företagarens personnummer. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter som orderhistorik, IP nummer och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person.


Registeransvarig för dina personuppgifter

Paperbox Sverige AB är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Paperbox Sverige AB
Gjuterigatan 31
652 21 Karlstad
Tel. 054-18 65 04
Organisationsnummer: 556479-2389


Dina rättigheter

Paperbox ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över personuppgifterna som vi hanterar och du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade eller ändrade. Du kan också kontakta oss för att begränsa användningen av personuppgifterna så att dessa endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Rätt till radering
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Paperbox med undantag av följande:
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har ett pågående ärende
*du har en obetald skuld hos Paperbox
* vissa uppgifter som kan förekomma på t.ex. fakturor kan vi av bokföringsmässiga skäl inte radera

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer, köphistorik, kundnummer, IP-nummer samt din kommunikation med oss.

Vi lagrar inga andra uppgifter än ovanstående, förutom i följande undantagsfall:

*En kund behöver ge oss bankkontouppgifter för att ta emot pengar från oss, t ex vid utbetalning av kreditfaktura eller felaktig inbetalning,

*En kund matar in personuppgifter i ett inmatningsfält som inte är avsett för personuppgifter utan att meddela oss.

 

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp hos oss, detta inkluderar fakturor, att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer. 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via t.ex. telefon och e-post.   

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
*För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp: tre år från ditt senaste köp.
*För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.
*För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

 

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss, registrerar dig i vår webbshop m.m.

 

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter krävs för att du ska kunna genomföra ett köp hos oss.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller leverans av dina varor samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.

 

Vid frågor och klagomål

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: Paperbox Sverige AB, Gjuterigatan 31, 652 21 Karlstad eller 054-18 65 04.

 

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy om våra förutsättningar eller vårt sätt att hantera personuppgifter förändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.paperbox.se.

 

Tillbaka